Landsgildet
Forside
Kalender
Gildebladet"Kilden/Nyhedsbrev"
Roskilde Bygilde
Organisations plan
Stamtræ
1.Sct Georgs Gilde i Roskilde
1. Gilde Gildemestre gennem tiderne
1. Gilde, Fødselsdage og jubilæer

2.Sct Georgs Gilde i Roskilde
2. Gildes, Gildemestre gennem tiderne
Sct. Georgs Gilderne
Gildehuset Sankt. Agnes
Baden-Powell (historie)
Stadsgildet gennem tiderne
Fredslys i Roskilde
Fredslys kontaktperson

Opdateret d. 5.02.2022